Generell guide til feilsøking

Endret Fri, 2 Feb ved 12:57 PM

Før du sender inn en sak til våre agenter, vennligst ta en gjennomgang av disse punktene for å se om den feilen du opplever kan løses uten bistand:


Kun én enhet er påvirket

Dersom det kun er én enkelt enhet som er påvirket ber vi om at det testes på en tilsvarende enhet som samme feil også eksisterer på denne. Til eksempel kan dette være en beboerknapp som ikke lar seg utløse eller en enkelt Pocket-enhet som ikke mottar alarmer som forventet. Forsøk her med en annen enhet eller bruker. Dersom det finnes reserver av utstyr som er definert som forbruksvare med begrenset levetid ber vi om at feilet enhet byttes til en slik reserve før en sak opprettes.

Utstyr som går på strøm

Utstyr som går på strøm kan ofte gjenopprette seg selv dersom det gjøres en 'power-cycle' (strøm av og på)

Merk at dette kun skal gjøres for brukernært endeutstyr som f.eks vardeverter, Sensio Pocket eller RoomMate, for Helsebyggservere eller annet sentralt nettverksutstyr skal dette gjøres av personer med nettverkskompetanse

Utstyr som går på batteri

Dersom utstyret går på batteri, sjekk batteristatus i Velferdsportalen og bytt så batteri for å utelukke at dette kan være feilkilde


Utstyr som er koblet til WiFi eller 4G

Se til at det utstyr som feiler er koblet til korrekt WiFi eller 4G, forsøk så en restart av utstyret for å bekrefte at tilkoblingen virker. Som en test kan man alltid nå sin serveradresse fra nettleser på mobil, f.eks: 'kommune.sensio.care'


Brukerkontoer

Dersom du benytter deg av en kommunal konto for å logge på Sensio skal spørsmål rundt dette rettes til kommunens IKT-avdeling. For pålogging med en lokal Sensio bruker skal 'Jeg har glemt passord' funksjonen benyttes.


Generelle feilmeldinger

Feilmelding: 'no such host is known' kommer gjerne når det ikke er oppgitt korrekt serveradresse for utstyr som skal logge inn mot server, sjekk derfor at serveradressen er korrekt skrevet og at utstyret som skal logge inn er på korrekt WiFi/4G

Feilmelding: 'Brukernavn, passord eller lokasjonskode er feil' kommer gjerne når noe er feilstavet i brukernavnet eller passordet til brukeren som logger på, merk her at lokasjonskode ikke skal benyttes med kommunale brukere, kun lokale Sensio brukereVar denne artikkelen nyttig?

Så bra!

Takk for din tilbakemelding

Beklager at vi ikke kunne være mer til hjelp

Takk for din tilbakemelding

Fortell oss hvordan vi kan forbedre denne artikkelen.

Velg minst én av grunnene
CAPTCHA-verifisering er obligatorisk.

Tilbakemeldingen er sendt inn

Vi setter pris på tilbakemeldingen din og vil prøve å rette på artikkelen